Մեր հարստությունը մեր բազմահազար
շրջանավարտներն են և ուսանողությունը
իրենց բացառիկ կառուցողական ինժեներական
մտքով: Ասվածը նշանակում է, որ մեր ուժը
մեր՝ պոլիտեխնիկցիների միասնության մեջ է:

Սույն զարգացման հայեցակարգով ներկայացվում է «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտոր, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, կառավարման մագիստրոս Գոռ Պատվականի Վարդանյանի տեսլականը Համալսարանի զարգացման վերաբերյալ։