ԳՈՌ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻգիտական հոդվածներըGV
Դիտել ԲՈՀ-Ի ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ

ԿԱՐԿՈՒՏՆԵՐԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

 • ԳԱԱ և ՀԱՊՀ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ, ՀԱՏՈՐ 69/4
 • Երևան
 • 2016 թ.
 • 8 էջ

ՏԱՆԻՔԻ ՎՐԱ ԴՐՎՈՂ 1 կՎտ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

 • Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի հինգերորդ միջազգային համաժողովի աշխատություններ
 • Երևան
 • 2016 թ.
 • 8 էջ

РАЗРАБОТКА НОВОГО ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ С ФРЕНЕЛЕВСКИМИ КОНЦЕНТРАТОРАМИ СЛЕДЯЩЕГО ЗА ДВИЖЕНИЕМ СОЛНЦА

 • ԳԱԱ և ՀԱՊՀ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ, ՀԱՏՈՐ 69/3
 • Երևան
 • 2016 թ.
 • 648-650 էջ

ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՖՈՏՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ԵՎ ՖՐԵՆԵԼԱՅԻՆ ԽՏԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՄԱՔՐՈՂ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

 • ԳԱԱ և ՀԱՊՀ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ, ՀԱՏՈՐ 69/2
 • Երևան
 • 2016 թ.
 • 8 էջ

ԱՐԵՎԻ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ ԼՈՒՍԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔ

 • Արտոնագիր N 3008A
 • Երևան
 • 2016 թ.
 • 8 էջ

ՖՐԵՆԵԼԱՅԻՆ ՀԵԼԻՈՏԵԽՆԻԿԱՆ ԽՏԱՐԱՐՆԵՐՈՒՄ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

 • ՀԱՊՀ ԼՐԱԲԵՐ գիտական հոդվածների ժողովածու
 • Երևան
 • 2015 թ.
 • 8 էջ